» KURT ve KANGAL KÖPEĞİ «
 

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği içerisinde yer alan ve doğanın dinamik dengesinin devamında önemli rol oynayan kurt populasyonu ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır.Uluslararası Akdeniz Agronomi Enstitüsüne bağlı araştırmacılar tarafından 1998-2000 yılları arasında, İç Anadolu kurt populasyonu nun dağılımı, büyüklüğü ve besin tercihleri araştırılmıştır. Avrupa Birliği destekli bu ilk çalışmadan sonra WWF (World Wildlife Foundation- Dünya Hayatı Vakfı) Türkiye tarafından 2000 yılından bu yana Türkiye'nin değişik bölgelerinde; kurt nüfusunun dağılımını, yaşam alanlarını, besin tercihlerini ve evcil hayvan sürülerine verdikleri zararı araştıran çeşitli proje ve çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre kurt varlığı –özellikle son yıllarda –birçok alanda oldukça azalmıştır.Ayrıca türün bazı alanlarda barınamadığı da ortaya çıkan bir başka sonuçtur. Eldeki veriler ışığında –iyimser bir tahminle –Türkiye'de bir yıl içinde, avlanma ve zehirleme sonucunda öldürülen kurt sayısının yaklaşık 1000 olduğu söylenebilir.

Türkiye'de 4915 sayılı Kara Avcılık Kanunu ( 11.07.2004 tarihli Resmi Gazete ) ve Merkez Av komisyonu Kararı ( 07.06.2004 tarihli Resmi Gazete ) ile kurt avı yasaklanmasına rağmen kurtlar öldürülmeye devam edilmektedir.

WWF- Türkiye tarafından yapılan ve insanın kurda yaklaşımını konu alan araştırmalara göre; Türkiye'nin birçok yerinde yerel halkın ve özellikle sürü sahiplerinin kurt ile mücadele etmesinin birinci nedeni, kurtların sürüye verdiği zararlardır.İnsanın kurt ile mücadelesinin temelinde koyun sürülerini kurttan koruma duygusu yatmaktadır. Dolayısıyla koyun sürülerini koruyan önlemlerin geliştirilmesi ile insanın kurtla olan mücadelesi azalacaktır. Bu önlemler içinde çoban köpekleri ve özellikle Kangallar büyük önem taşımaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde koyun sürülerini yırtıcı hayvanlara karşı korumak amacıyla çoban köpekleri kullanılmaktadır. Bu köpekler arasında Kangal ve Akbaş gibi Türk çoban köpekleri önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla Kangal gibi mükemmel bir sürü koruma köpeğine sahip olan Türkiye'de, bu köpeğin sürü korumada yaygınlaştırılması şarttır. Böylece sürülerin güvenliği sağlanacak ve kurtlar da öldürülmekten kurtulacaktır.

 

 
Bu sayfadaki bilgiler
Onur KANLI'nın, Türk Çoban Köpeği KANGAL
isimli kitabından alımış ve kardeş sitemiz kangalkopegim.com tarafından web ortamına uygun hale getirilmiştir.

COPYRIGHT © 2005. Her hakkı saklıdır.